Artroza kuka (Cox arthrosis)

Artroza kuka (koksartroza, arthrosis coxae) je kronična bolest koja nastaje kao posljedica 
dugotrajnih poremećaja biomehaničkih odnosa u funkciji zgloba. Neizlječiva je i najčešće 
s vremenom progredira. 
 
S obzirom na to da kod ovog stanja s jedne strane dolazi do degeneracije zglobne 
hrskavice sa širenjem oštećenja i na kosti kuka koje oblaže, a s druge strane i do 
poremećaja rada mišićnog sustava praćenog atrofijom muskulature zbog prisutne boli pri 
kretnji takvog zgloba, terapija mora obuhvatiti oba sustava. 
 
Kirurškim zahvatima kao i klasičnim metodama fizikalne terapije nastoje se umanjiti 
simptomi kao što su bol i oteknuće zgloba, no ne poboljšava se pokretljivost. Zato su na 
prvom mjestu fizikalne terapije rasteretne vježbe (kineziterapija) koje poboljšavaju 
pokretljivost zgloba, jačaju mišičje i povećavaju stabilnost zgloba kako bi se smanjilo 
opterećenje na već oštećenu hrskavicu, odnosno sačuvao zdravi dio hrskavice od daljnjeg 
propadanja. 
Osim postoperativne rehabilitacije, kao i rehabilitacije onih pacijenata kod kojih su 
prisutne umjerenije tegobe pa operativni zahvat još nije potreban, kineziterapija se 
provodi i preoperativno. Cilj je maksimalno osnaživanje mišića kako bi što bolje i brže 
učvrstili operirani zglob ili ugrađenu endoprotezu i time omogućili pacijentu što brži 
oporavak nakon zahvata. 
 
Rehabilitacijske vježbe mogu biti izuzetno bolne za pacijente, stoga je vrlo važno da su 
osmišljene i odobrene od strane stručnjaka, kako ne bi došlo do pretjeranog opterećenja 
kuka i pogoršanja stanja. 

 

Artroza kuka (Cox arthrosis)

Programi rehabilitacije