• Videoreha.com web stranica namijenjena je isključivo kao vodič, potpora i nadopuna liječenja kojeg odredi ordinirajući liječnik (fizijatar ili ortoped).
  • Sadržaj video materijala koji se nalazi na stranici ne može nadomjestiti fizikalnu terapiju koja se odvija u službenim ambulantama, bolnicama ili toplicama, već služi kao eventualna nadopuna terapije, orijentacija i vodič.
  • Fizikalna terapija u svojem trajanju, intenzitetu i odabiru vježbi određuje se individualno, ovisno o više faktora (kao npr. tipu ozljede, drugim ozljedama i bolestima, stupnju fizičke pripremljenosti, dobi, itd).
  • Pravilno izvođenje odgovarajućih vježbi i intenziteta predstavlja bitan uvjet za oporavak. Ovaj sadržaj predstavlja kako se pravilno izvode pojedine vježbe.
  • Pokretanje sadržaja ove stranice ne isključuje nužnost da se pacijent redovito kontrolira kod svog nadležnog liječnika ili fizijatra.
  • Svaki pacijent/vježbač vježba isključivo na vlastitu odgovornost i Videoreha, vlasnik i imatelj ovog sadržaja niti bilo koja odgovorna osoba ne snose/ne snosi bilo kakvu odgovornost za slučaj bilo kakve nezgode, ozljede, bolesti, pogoršanja zdravstvenog stanja u bilo kojem obliku koji bi mogao biti u bilo kojoj vezi sa sadržajem ove stranice te se prihvaćanjem ovih uvjeta koji su preduvjet da bi sadržaj bio dostupan, pacijent/vježbač ili bilo koja druga osoba koja bi imala pravo potraživati naknadu štete bilo u materijalnom bilo u nematerijalnom obliku odriče potraživati istu od VideoReha, vlasnika i imatelja ovog sadržaja ili bilo koje odgovorne osobe VideoReha njegova vlasnika ili imatelja.
  • Za sve eventualne sporove koji mogu naći u bilo kojoj vezi s korištenjem ove web stranice ili bilo kojim drugih odnosom time u vezi pristajem na nadležnost suda u Zagrebu te u slučaju postojanja međunarodnog elementa primjenu hrvatskog prava i hrvatskog Zakona o obveznim odnosima.