Doc. dr.sc. Damir Hudetz, dr.med, specijalist ortopedije

Damir Hudetz, doc, dr. sc, dr.med, specijalist ortopedije. Voditelj odjela za ortopediju Specijalne bolnice Sveta Katarina, ortoped Zavoda za ortopediju KB Sveti Duh, Docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Idi na profil

Esmat Elabjer, prof.dr. sc. , specijalist ortopedije i kirurgije

Dr. Elabjer voditelj je odjela sportske traumatologije Klinike za traumatologiju u Zagrebu i jedan od vodećih ortopeda i traumatologa u Hrvatskoj.

Idi na profil

Karlo Houra, doc. dr. sc. specijalist neurokirurgije

Karlo Houra, doc. dr. sc. specijalist neurokirurgije i voditelj vertebrološkog odsjeka Specijalne bolnice Sv. Katarina u Zaboku. Član Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurokirurškog društva i Upravnog vijeća Hrvatskog vertebrološkog društva.

Idi na profil

Prof.dr.sc. Saša Janković, dr.med, specijalist ortopedije

Prof.dr.sc. Saša Janković, dr.med., specijalist ortopedije i sportske medicine. Predstojnik zavoda za ortopediju na KB Sveti Duh u Zagrebu. Profesor na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

Idi na profil

Trpimir Vrdoljak, dr. medicine, specijalist ortopedije

Trpimir Vrdoljak, dr. medicine, specijalist ortopedije u Kliničkoj bolnici "Sv. Duh" u Zagrebu.

Idi na profil

Umer Butt, MD, MRCS (UK), FRCS T&O (UK), Senior Consultant Orthopaedic Surgeon

Dr. Umer Butt je iskusni ortoped konzultant usko specijaliziran za operacije koljena i ramena. Radi u Circle Reading Hospital koja se nalazi u Bath-u, Engleska. Također radi i u AO kliničkom centru za ortopediju, traumu i sportske ozljede u Karachi-ju u Pakistanu.

Idi na profil