Videoreha tim na konferenciji u Ukrajini

Vodstvo Videorehe, dr. Damir Hudetz, Saša Bašćevan i Tomislav Slišković, zajedno sa našim suradnikom i partnerom iz Ukrajine, dr. Nazarom Vadzyukom sudjelovalo je na konferenciji u Kijevu, održanoj u prestižnoj međunarodnoj konferencijskoj dvorani ICC Ukranian House. Pred kongresom vrhunskih stručnjaka iz ortopedije predstavili su koncept Videoreha portala i videorehabilitacije.

Sudjelovanjem na kongresu vodstvo Videorehe nastavilo je daljnju promociju i širenje našega koncepta videorehabilitacije te su također nastojali sklopiti nova poznanstva i moguću suradnju sa vrhunskim ortopedima koji su sudjelovali na kongresu.