Пошкодження меніска (медіального або латерального)

Меніск має форму літери С або півмісяця, він розташований між суглобовими поверхнями коліна  стегнової і великогомілкової кісток. Меніск складається з хрящеподібної тканини, виконує амортизаційну функцію, забезпечує  більшу контактну поверхню суглоба, зменшуючи надмірне тертя та поглинаючи ударні навантаження при фізичній активності.

Існує зовнішній або латеральний і внутрішній або медіальний меніск. Коліно побудоване таким чином, що капсула суглоба дуже плоска і неглибока, а це створює ризик сковзання суглоба при деяких рухах. Саме меніск запобігає цьому і зменшує ризик травми.

Різкі рухи у колінному суглобі можуть призвести до пошкодження меніска через те, що активні стабілізатори коліна (м’язи) не встигають настільки швидко скоротитись, щоб забезпечити стабільність суглоба. Це веде до надмірного навантаження на зв'язки і капсулу коліна, а потім на один або обидва меніски одразу. Пошкодження менісків може бути різного ступеня, і може з часом прогресувати. Головною проблемою в лікуванні меніска є те, що його нічим не можна замінити. Іноді пошкодження виявляється настільки значним, що призводить до подальшого травмування всередині суглоба. 

Існують такі види пошкодження меніска: частковий/повний розрив і защемлення. Часткові чи повні розриви меніска стаються внаслідок перевантаження, одноразового великого навантаження або в результаті менш інтенсивних але частих навантажень. Защемлення – стан, коли меніск блокується між суглобовими поверхнями, обумовлюючи обмеження рухів коліна. Пошкодження меніска найчастіше виникають при обертах у колінному суглобі в поєднанні з розгинанням чи згинанням. Часто у таких випадках можна спостерігати неправильне біомеханічне положення стопи, коли стопа, коліно і стегно знаходяться у різних площинах під час виконання рухів. Це призводить до перевантаження зовнішньої чи внутрішньої частини коліна при різких поворотах. Латеральний меніск, на відміну від медіального, не прикріплений до колатеральної зв'язки, завдяки чому має більшу рухомість, і тому латеральний меніск пошкоджується значно рідше ніж медіальний.

Лікування пошкоджень меніска може бути консервативним або оперативним, і залежить від виду і ступеня пошкодження. Консервативне лікування включає використання методів фізичної терапії для зменшеня болю і набряку, викликаних пошкодженням. Функціональна стадія передбачає прогресивні розтягування м’язів стегна і відновлення балансу та стабільності колінного суглоба. Хірургічне лікування в більшості випадків виконується артроскопічно з мінімальним травмуванням тканин. Повна чи часткова меніскектомія (вилучення частини меніска) і зшивання меніска являються найпоширенішими хірургічними маніпуляціями під час артроскопії. Через важливу функціональну роль меніска після повної меніскектомії може бути запропонована пересадка трансплантата меніска, щоб колінний суглоб довше міг зберігати свою функцію без втрати хряща суглоба.

Попередження: підтримка нормальної ваги тіла; правильне виконання рухів, які включають активність коліна, з додатковим акцентом на положення стопи, коліна і стегна; профілактичні програми для розтягування м’язів стегна і стабілізаторів коліна, тощо.

Пошкодження меніска (медіального або латерального)

Програми реабілітації