Škljocavi kuk

Detaljan opis rehabilitacijskog programa Škljocavi kuk još nije dostupan, no program je moguće kupiti i koristiti.
Škljocavi kuk

Trajanje

33 dana

Program traje ukupno 33 dana. Ukoliko započnete s programom danas 06.07.2020., završetak rehabilitacijskog programa biti će 08.08.2020.

Cijena

US $20,00

Ukupna cijena programa je US $20,00 ili US $0,61 po danu programa