Nestabilnost patele

Nestabilnost patele

Patella ili iver je kost koja je smještena točno ispred koljenskog zgloba čiji je i sastavni dio. S njezine gornje strane, odnosno na njezin proksimalni dio veže se tetiva kvadricepsa, a na njezin donji, distalni dio veže se patelarna tetiva koja se potom spušta prema potkoljenici i spaja na tuberositsa tibiae na goljeničnoj kosti. Patela zajedno sa ove dvije tetive i sa četveroglavim mišićem natkoljenice tvori ekstenzorni sustav koljenskog zgloba, tj. sustav za opružanje koljenskog zgloba. Kod opružanja koljena tetiva kvadricepsa vuče patelu prema gore te ona klizi po distalnom dijelu bedrene kosti (femura).

Patela je učvršćena sa nizom ligamenata koji ju stabiliziraju i drže u privilnoj poziciji, odnosno omogućuju pravilan smjer kretanja. Postoje medijalni i lateralni retinakulum (retinaculum medialis et lateralis) koji djeluju kao tetivno tkivo nastalo iz medijalne ili lateralne glave četveroglavog mišića natkoljenice (m. quadriceps), a njihova uloga je da stabiliziraju patelu i samu zglobnu čahuru koljena. Glavni pasivni stabilizator patele, koji ujedno i učvršuje tzv. patelo-femoralni spoj, odnosno spoj patele sa bedrenom kosti, je medijalni patelo-femoralni ligament (MPFL). Taj ligament drži patelu na njezinom mjestu, odnosno kod njegova ozlijeđivanja dolazi do dislokacije ili luksacije (iščašenja) patele. Patela u tom slučaju klizi lateralno, tj. luksira se prema van i ne klizi po sredini samoga zgloba koljena gdje bi trebala kliziti.

Najčeše do nestabilnosti ili u težim slučajevima do lukasacije patele dolazi zbog akutne ozljede MPFL-a, odnosno parcijalne ili potpune rupture toga ligamenta, zbog degenerativnih promjena hrskavice donje strane patele ili same zglobne čahure koljena po kojoj patela klizi, zbog slabosti medijalne glave kvadricepsa koji je odgovorana za stabilizaciju patele s unutarnje strane, zbog degenerativnih promjena u samom koljenskom zglobu, oštećenja drugih struktura zgloba što stavlja dodatno opterećenje na patelu i može uzrokovati njenu luksaciju. Luksacije patele su iščašenja patele prema van ili unutra  gdje ona više svojim vrškom ne klizi direktno po sredini zgloba kako bi to uobičajeno trebala, a  česte su kod automobilskih nesreći, udaraca ili padova na koljeno, ali se mogu dogoditi i spontano kod svakodnevnih zadatak tipa čučnja, izlaska iz automobila, hodanja gdje se to stanje može ponavljati,patela postaje „luksabilna, tj. kronično nestabilna, a najčešće je rezultat mišićne slabosti, genetičke predispozicije ili degenerativne promjene koštanog ili hrskavičnog tkiva (displazija patele, displazija koštanog tkiva femura ili goljenice).

Tretiranje nestabilnosti/luksacije patele može se vršiti konzervativnim ili operativnim pristupom, a kod operativnog se prvenstveno misli na rekonstrukciju rupture MPFL-a. Konzervativni pristup podrazumijeva smanjenje boli i otoka u koljenu upotrebom RICE metode (rest, ice, compression, elevation) u akutnoj fazi nakon samog ozlijeđivanja te kasnije u funkcionalnoj fazi jačanje medijalnoga dijela kvadricepsa koji je odgovoran za stabilizaciju patele i  sprečavanje valgus položaja koljena, jačanje stražnje lože i glutealnih mišića te vježbe ravnoteže i stabilizacije koljenskog zgloba.

Prevencija: pravovremena briga o ranijim ozljedama koljena, podjednako jačanje svih dijelova natkoljeničnih mišića kako bi se spriječili mogući deficiti mišićne jakosti, istezanje lateralnog dijela kvadricepsa ako je on jači jer na taj način vuče patelu prema van, itd.

Trajanje

30 dana

Program traje ukupno 30 dana. Ukoliko započnete s programom danas 23.02.2024., završetak rehabilitacijskog programa biti će 24.03.2024.

Cijena

US $40,00

Ukupna cijena programa je US $40,00 ili US $1,33 po danu programa